• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy

W jaki sposób może zostać wykonana wycena przedsiębiorstwa
Podczas działania każdej firmy pojawić się mogą przypadki, kiedy z jakiś powodów niezbędne będzie oszacowanie jej wartości. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział lub też zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od potrzeb wycena przedsiębiorstwa przeprowadzona być może na kilka różnych sposobów. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy aktywów odejmowane są ewentualne pasywa. Ale nie we wszystkich sytuacjach ta metoda będzie odpowiednia, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o planowane dochody, przy uwzględnieniu kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma porównywana jest z pozostałymi podmiotami działającymi w jakiejś branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.